maksas

Par tiesas apstiprināta pensiju padomnieka darbu tiek iekasēti honorāri, kas reglamentēti Advokātu atlīdzības likumā (RVG). Par sākotnējo konsultāciju maksa saskaņā ar RVG 34. pantu ir € 240 plus PVN.

Nodokļu biroji atzīst juridisko konsultāciju un tiesvedības izmaksas, kā arī honorārus, kas samaksāti pensiju konsultantiem, kas saistīti ar prasībām no likumā noteiktās pensiju apdrošināšanas vai privātās pensiju apdrošināšanas un uzņēmumu pensiju shēmām, kā uzņēmējdarbības izmaksas (BdF IV B 5-S 2255). -357/97).