Likumā noteiktās pensiju apdrošināšanas pabalsti

Saskaņā ar SGB I 23. pantu pensiju apdrošināto personu rīcībā ir šādi pabalsti:

Atbilstoši pabalsta pieprasījumi jāiesniedz savlaicīgi, iesniedzot oficiālu iesniegumu.

Ir svarīgi zināt, ka tiesības uz pensiju var rasties arī ar bērna audzināšanas, radinieku kopšanas vai militārā un sabiedriskā darba periodiem – lai nosauktu tikai dažus svarīgus faktus.

Aprēķinot pensiju z. B. Tiek ņemti vērā tehnikuma izglītības vai profesionālās apmācības periodi, bezdarba vai slimības periodi ar pabalstu saņemšanu, grūtniecības gadījumā tiek ņemti vērā aizsardzības periodi saskaņā ar Maternitātes aizsardzības likumu.

Pensiju pabalsti dinamiski pieaug, ņemot vērā algu attīstību. Vīrieši un sievietes saņem vienādus pabalstus par vienādu iemaksu. 

Labprāt konsultēšu, kā iegūt sev optimālo pensijas veidu, vai palīdzēšu izveidot iestāšanās prasības, strukturējot apdrošināšanas attiecības nākotnē.