nospiedums

Klauss Gērings (Claus Göhring) — pensiju padomnieks — ir
atzīts par pārstāvi visās latviski sociālajās un reģionālajās sociālajās tiesās

Elizabetes iela 83/85 • Centra rajons, Rīga, LV-1050

Tālrunis +37124600166
Fakss +37129800280
mobilais +37129343355
goehring@retirementy.com
www.retirementy.com Nodokļa
numurs: 161/221/30227

Finansiālo zaudējumu atbildības apdrošināšana: R&V Allg. Vers. AG - 65181 Wiesbaden - Apdrošināšanas numurs 40784345032100 -
€ 250 000 apdrošinājuma summa vienai prasībai

Amata nosaukums "pensiju konsultants" izriet no latviski Federatīvās Republikas RDG un RDGEG noteikumiem (RDGEG 1. panta 3. punkts saistībā ar RBerG 2. AVO 4. panta 1. daļas 2. punktu). Reģistrācija saskaņā ar Juridisko pakalpojumu likumu notiek saskaņā ar latviski Federatīvās Republikas tiesību aktiem. Atlīdzība noteikta, pamatojoties uz Advokātu atlīdzības likumu (RVG).