13 maldīgi priekšstati par likumā noteikto pensiju

Likumā noteiktā pensija. Par zemu, par dārgu, netaisnīgu - diez vai ir tēma, kas cilvēkus aizrauj tik ļoti kā pensija. Mēs noskaidrojam izplatītākās kļūdas.

 

Apvienošanās, ilgāks mūža ilgums, zema dzimstība, darba pasaules digitalizācija – mūsu pensiju sistēmai ar 54 miljoniem apdrošināto ir pastāvīgi jāpielāgojas sociālajām pārmaiņām. Un ar katrām pārmaiņām tiem, kas saglabājušies gadiem ilgi, pievienojas jauni pārpratumi. 

 

1. Pensiju iemaksas turpināja pieaugt. Nē. Iemaksu likme pensiju apdrošināšanā šobrīd ir 18,6% no pensiju apdrošināšanai pakļautajiem ienākumiem. Pēdējos 25 gados tas gandrīz vienmēr bija augstāks - 1997. gadā tas bija ap 20,3%.

 

2. Likumā noteiktā pensija turpinās samazināties. Nē. Individuālās pensijas nesamazinās. To pat juridiski izslēdz valsts pensiju garantija. Var gadīties, ka tās pieaug mazāk nekā vidējās algas. Taču tie var pieaugt arī ātrāk par šo, piemēram, 2018. gadā. Pēdējo piecu gadu laikā tie ir pieauguši no 1,67 līdz 4,25% rietumos un no 2,5 līdz 5,95% austrumos.

 

3. Austrumvācieši ir nelabvēlīgā situācijā attiecībā uz pensijām.Nē. Tieši otrādi. Līdz šim strādnieki austrumos par tādu pašu maksājumu saņēmuši vairāk pensiju nekā rietumos. Piemērs. Maikls Otte no Leipcigas 2018. gadā kopā nopelnīja 37 873 eiro un kopā ar darba devēju veica 7 044 eiro pensiju iemaksas. Saskaņā ar pašreizējām vērtībām pensiju fonds viņam pensijas kontā ieskaitīs tiesības uz pensiju 34,52 eiro apmērā mēnesī. Ķelnes Gereons Kellers nopelna tikpat daudz un tikpat daudz pensiju iemaksas nonāk pensiju fondā. Tomēr tas viņam piešķir tikai tiesības, kuru vērtība pašlaik ir EUR 32,03. Tomēr daudziem cilvēkiem ir radies iespaids, ka darbinieki Austrumvācijā par savām iemaksām saņem mazāku pensiju nekā Rietumvācijā. Tas ir saistīts ar pensiju vērtību, kas austrumos ir zemāka. Viņš norāda, cik liela ir ikmēneša pensija apdrošinātajai personai ar vidējo izpeļņu noteiktā kalendārajā gadā. Pašlaik tā ir 32,03 eiro rietumos un 30,69 eiro austrumos. Taču pensiju fonds austrumu pensijas pārvērtē retrospektīvi, pamatojoties uz noteiktu konversijas koeficientu. Pēc tam viņš nodrošina, ka Ottes tiesības ir lielākas nekā Kelleram. Konkrēti: 2018. gadā konversijas koeficients bija 1,1248. Pensiju fonds ar to reizina Ottes ienākumus un izliekas, ka viņš nav nopelnījis 37 873 €, bet gan 42 600 €, un it kā pensiju fondā būtu ieplūduši 7924 € 7044 € vietā. Līdz 2025. gadam tiks koriģētas pensiju vērtības un atcelts konversijas koeficients. Taču pensiju fonds austrumu pensijas pārvērtē retrospektīvi, pamatojoties uz noteiktu konversijas koeficientu. Pēc tam viņš nodrošina, ka Ottes tiesības ir lielākas nekā Kelleram. Konkrēti: 2018. gadā konversijas koeficients bija 1,1248. Pensiju fonds ar to reizina Ottes ienākumus un izliekas, ka viņš nav nopelnījis 37 873 €, bet gan 42 600 €, un it kā pensiju fondā būtu ieplūduši 7924 € 7044 € vietā. Līdz 2025. gadam tiks koriģētas pensiju vērtības un atcelts konversijas koeficients. Taču pensiju fonds austrumu pensijas pārvērtē retrospektīvi, pamatojoties uz noteiktu konversijas koeficientu. Pēc tam viņš nodrošina, ka Ottes tiesības ir lielākas nekā Kelleram. Konkrēti: 2018. gadā konversijas koeficients bija 1,1248. Pensiju fonds ar to reizina Ottes ienākumus un izliekas, ka viņš nav nopelnījis 37 873 €, bet gan 42 600 €, un it kā pensiju fondā būtu ieplūduši 7924 € 7044 € vietā. Līdz 2025. gadam tiks koriģētas pensiju vērtības un atcelts konversijas koeficients. bet € 42 600, un it kā pensiju fondā ieplūduši € 7 924 € 7 044 vietā. Līdz 2025. gadam tiks koriģētas pensiju vērtības un atcelts konversijas koeficients. bet € 42 600, un it kā pensiju fondā ieplūduši € 7 924 € 7 044 vietā. Līdz 2025. gadam tiks koriģētas pensiju vērtības un atcelts konversijas koeficients.

 

4. Pēc vairāk nekā 40 gadu darba manai pensijai vajadzētu būt daudz lielākai. Nav nepieciešams. latviski pensiju sistēmā nav runa tikai par to, cik kāds ir strādājis, bet galvenokārt par to, cik nopelnījis. Piemērs: Klāss Hinkels ir nekvalificēts strādnieks Hamburgā. Viņš vienmēr nopelnīja pusi no vidējiem ienākumiem, 2019. gadā, kas atbilst 19 451 eiro gadā. Pēc 40 gadu darba viņš tagad dodas pensijā. Viņš no pensiju fonda saņem 641 eiro mēnesī. Frankfurtes programmatūras izstrādes uzņēmums Anna Rosinski pensiju fondā iemaksāja tikai 30 gadus, par gadiem mazāk nekā Hinkel. Viņas alga vienmēr bija divreiz lielāka nekā vidēji pelnītājai 2019. gadā, kas nozīmē 77 800 eiro gadā. Jūsu likumā noteiktā pensija ir 1922 eiro mēnesī.

 

5. Esmu viens no visvairāk pelnošajiem.Ar manu algu pensijai vajadzētu būt daudz lielākai. Nē. Jo darbinieki ar ļoti augstiem ienākumiem pensiju iemaksas nemaksā par visiem ienākumiem, bet tikai līdz tā dēvētajam iemaksu novērtējuma limitam, kas šobrīd ir 80 400 eiro gadā. Viņi nemaksā nekādas iemaksas par ienākumiem, kas pārsniedz šo robežu, un nesaņem no tās vēlāk nekādu likumā noteikto pensiju. Piemērs. Klaudija Nikolsa ir pārdošanas inženiere Nirnbergā. Viņa nopelnīja divreiz lielākus vidējos ienākumus 37 gadus. 2019. gadā tas ir aptuveni 77 800 eiro. Pēc pašreizējām vērtībām jūsu pensija ir 2370 eiro mēnesī. Franz Schweigle, Štutgartes automašīnu uzņēmuma vadītājs, tajā pašā laikā nopelna vairāk nekā sešas reizes vairāk - 500 000 eiro gadā. Saskaņā ar pašreizējām vērtībām viņa likumā noteiktā pensija joprojām nav daudz lielāka – 2449 eiro mēnesī.

 

6. Ja es neiemaksājos piecus gadus, manas iemaksas tiek zaudētas. Nē. Cilvēki, kuri sasnieguši savu parasto pensionēšanās vecumu, bet kuru apdrošināšanas stāžs ir mazāks par pieciem gadiem, var saņemt iemaksu atmaksu. Taču daudzos gadījumos iztrūkstošo laiku var kompensēt ar brīvprātīgiem speciāliem maksājumiem un tādējādi nodrošināt pensiju. Pensiju konsultants palīdzēs pieņemt lēmumu.

 

7. Tas, vai es saņemu Austrumu vai Rietumu pensiju, ir atkarīgs no dzīvesvietas. Nē. Tas, vai apdrošinātā persona saņem austrumu, rietumu vai jauktu pensiju, ir atkarīgs no attiecīgās darba vietas. Ja viņš 20 gadus nostrādāja Diseldorfā, tad 20 gadus Drēzdenē un atkal dodas pensijā Reinzemē, puse no pensijas tiek aprēķināta pēc rietumu un austrumu vērtībām. Tas attiecas arī uz vēlāku pensiju palielināšanu. Tos arī aprēķina proporcionāli viņa nodarbinātības laikam austrumos un rietumos.

 

8. “Pensija” ar “63” sākas 63 gadu vecumā. Tas ir nepareizi. "Īpaši ilgstoši apdrošināto pensijas" pensionēšanās vecums - tās oficiālais nosaukums bija 63 gadi, kad to ieviesa 2014.gadā. Tomēr jūsu pensionēšanās vecums pakāpeniski palielināsies līdz 65 gadiem. Ja jums šodien aprit 63 gadi, varat to lietot tikai 63 gadu un 8 mēnešu vecumā. Tas tika ieviests, lai ilgstoši apdrošinātās personas ar vismaz 45 gadu apdrošināšanas stāžu varētu sākt pensionēšanos agrāk bez jebkādiem ieturējumiem. Faktiski ir “63 pensija”. Parasti šis termins to nenozīmē. Tā ir “ilgtermiņa apdrošināto personu pensija”, kas ļauj apdrošinātajām personām ar vismaz 35 apdrošināšanas gadiem saņemt pensiju 63 gadu vecumā. Dažos gadījumos par to ir jāmaksā ievērojamas atlaides (sk. 9. punktu).

 

9. Atlaižu nav, tiklīdz esmu sasniedzis parasto pensijas vecumu. Nē. Ja priekšlaicīgas pensionēšanās gadījumā ir jāveic pensiju atskaitījumi, tie paliek pastāvīgi. Katrs mēnesis, kad apdrošinātās personas aiziet pensijā pirms parastā pensionēšanās vecuma, maksā 0,3% no pensijas. Vismaz ikreiz, kad jums nav kopā vismaz 45 apdrošināšanas gadi (skat. 8. punktu). Piemēram, aizbraucot trīs gadus agrāk, varat sagaidīt atlaidi 10,8% apmērā – visu atlikušo mūžu.

 

10. Likumā noteiktā pensija ir pilnībā aplikta ar nodokļiem.Pašlaik neviena likumā noteiktā pensija nav pilnībā aplikta ar nodokli. Par to tikai daļēji attiecas nodokļu saistības. Par to rūpējas pensijas pabalsts. Taču to apliekamā daļa ar katru gadu palielinās. Ja 50% joprojām bija neapliekami visiem, kas pirmo pensiju saņēma 2005. gadā vai agrāk, jaunajiem pensionāriem 2019. gadā tie būs tikai 22%. Nodokļu inspekcija nosaka nodokļa atbrīvojumu katram pensionāram personīgi. Tas paliek nemainīgs visu pensionēšanās laiku. Nodokļu birojs to beidzot nosaka otrā pensijas gada beigās. Pensiju palielinājumi pirmajā gadā joprojām tiek ņemti vērā, lai iegūtu ar nodokli neapliekamo pabalstu. Visi turpmākie palielinājumi tiek aplikti ar nodokli. Piemērs: Ina Gablere no Rēgensburgas aizgāja pensijā 2017. gadā. Ar nodokli neapliekamais atvieglojums 2017. pensiju gadam ir 26%. 2018. gadā viņai kopā ir 13. Saņem 790 € pensiju. Pamatojoties uz to, nodokļu iestāde tagad aprēķina jūsu īpašo pabalstu: 26% no 13 790 eiro ir 3 585,40 eiro. Turpmāk šī summa attieksies uz katru nākamo taksācijas gadu. Ja jūs to atskaitāt no pensijas, jūs saņemsiet 10 204,60 eiro. Ja viņai vairs nav ienākumu, 9000 eiro no tiem paliek bez nodokļiem. Tik liels neapliekamais pamatpabalsts, no kura pensionāri nemaksā nodokļus, bija 2018. gadā (2019. gadā tas bija 9 168 eiro). Gablerei nav jāmaksā nodokļi par atlikušajiem 1204 eiro, ja viņa savā nodokļu deklarācijā par 2018. gadu norāda preces, kas var samazināt viņas nodokļu slogu, piemēram, izdevumus par veselības un ilgtermiņa aprūpes apdrošināšanu 204,60 eiro. Ja viņai vairs nav ienākumu, 9000 eiro no tiem paliek bez nodokļiem. Tik liels neapliekamais pamatpabalsts, no kura pensionāri nemaksā nodokļus, bija 2018. gadā (2019. gadā – 9 168 eiro). Gablerei nav jāmaksā nodokļi par atlikušajiem 1204 eiro, ja viņa savā nodokļu deklarācijā par 2018. gadu norāda preces, kas var samazināt viņas nodokļu slogu, piemēram, izdevumus par veselības un ilgtermiņa aprūpes apdrošināšanu 204,60 eiro. Ja viņai vairs nav ienākumu, 9000 eiro no tiem paliek bez nodokļiem. Tik liels neapliekamais pamatpabalsts, no kura pensionāri nemaksā nodokļus, bija 2018. gadā (2019. gadā – 9 168 eiro). Gablerei nav jāmaksā nodokļi par atlikušajiem 1204 eiro, ja viņa savā nodokļu deklarācijā par 2018. gadu norāda preces, kas var samazināt viņas nodokļu slogu, piemēram, izdevumus par veselības un ilgtermiņa aprūpes apdrošināšanu
Zobu protēzes vai spa uzturēšanās palīdzībai uzkopšanā vai dārzā, ziedojumiem vai baznīcas nodokļiem. Ikvienam, kurš pensionējas 2040. gadā vai vēlāk, likumā noteiktā pensija ir apliekama ar nodokli 100% apmērā atbilstoši pašreizējai tiesiskajai situācijai. Bet tas nenozīmē, ka nodokļi jāmaksā par visu pensiju.

 

11. Vairs nav daļējas pensionēšanās. Tas nav pareizi. Darbinieki arī turpmāk var vienoties ar darba devēju par daļēju pensionēšanos. Taču Federālā nodarbinātības aģentūra vairs neveicina algu un pensiju apdrošināšanas iemaksu palielināšanu.

 

12. Pensijas sadale laulības šķiršanas gadījumā ir galīga. Ne vienmēr. Apdrošinātās personas var atcelt pensiju, ja bijušais partneris nav saņēmis pensiju vairāk nekā trīs gadus pirms nāves. Lai to izdarītu, viņiem jāiesniedz pensiju fondam pieteikums par pensiju korekcijā dalīto tiesību pārskaitīšanu.

 

13. Pašnodarbinātais nevar apdrošināt pensiju. Patiešām. Dažiem tas pat ir jādara, piemēram, pašnodarbinātajiem skolotājiem un māksliniekiem. Jūs esat pakļauts pensiju apdrošināšanai. Visi pārējie var brīvprātīgi noslēgt likumā noteikto pensiju apdrošināšanu un salīdzinoši brīvi izvēlēties savu iemaksu. 2019. gadā tai jābūt vismaz 83,70 eiro mēnesī un ne vairāk kā 1246,20 eiro mēnesī. Koalīcijas līgumā Savienība un SPD vienojās pat par vispārēju pensiju pienākumu pašnodarbinātajiem. Tomēr detaļas vēl nav noteiktas.